Galerijska zbirka

Galerijska zbirka broji preko 260 umjetničkih djela izvedenih različitim tehnikama poput ulja na platnu, pastela, akvarela, grafika i skulptura. Cjelokupan fundus radova je dobar nukleus za razvoj galerijske djelatnosti. Po svom sastavu sadržaju, zbirka umjetnina predstavlja likovni i umjetnički izričaj 19., 20. i 21. stoljeća. U muzej je najveći broj

Continue reading

Etnografska zbirka

U postavu etnografske zbirke izloženo je pokućstvo, kućni pribor, predmeti tradicijskog rukotvorstva (vezani za preradu vune, lončarstvo, pletarstvo, glazbeni instrumenti i drvorezbarstvo), te narodne nošnje dijela Bukovice i Cetinske krajine iz 19. i 20. st.. Građa u postavu razvrstana je u tematske cjeline: graditeljstvo i gospodarstvo, tradicijsko rukotvorstvo i narodne

Continue reading

Arheološka zbirka

Arheološka zbirka By mr. sc Katarina Gugo, viši kustos Arheološka zbirka Arheološka zbirka   prikazuje nalaze s kninskog područja od prapovijesti do u novi vijek. Zbirka broji gotovo 2000 predmeta koji se odnose na: Metalne nalaze (oružje i vojnu opremu funkcionalne dijelove obuće, konjsku opremu, metalne predmete vezane uz arhitekturu, predmete

Continue reading