Galerijska zbirka

Galerijska zbirka broji preko 260 umjetničkih djela izvedenih različitim tehnikama poput ulja na platnu, pastela, akvarela, grafika i skulptura. Cjelokupan fundus radova je dobar nukleus za razvoj galerijske djelatnosti. Po svom sastavu sadržaju, zbirka umjetnina predstavlja likovni i umjetnički izričaj 19., 20. i 21. stoljeća. U muzej je najveći broj

Continue reading

Etnografska zbirka

U postavu etnografske zbirke izloženo je pokućstvo, kućni pribor, predmeti tradicijskog rukotvorstva (vezani za preradu vune, lončarstvo, pletarstvo, glazbeni instrumenti i drvorezbarstvo), te narodne nošnje dijela Bukovice i Cetinske krajine iz 19. i 20. st.. Građa u postavu razvrstana je u tematske cjeline: graditeljstvo i gospodarstvo, tradicijsko rukotvorstvo i narodne

Continue reading

Arheološka zbirka

Arheološka zbirka izlaže građu s kninskog područja od prapovijesti, tj. od mezolitika do kasnoga srednjeg vijeka. Iz vremena antike, srednjega i kasnoga srednjeg vijeka potječu kameni spomenici među kojima su ulomci arhitekture (arhitravi, grede, baze stupova), žrtvenici, portreti božanstava, stele, tegule i dr.) . Zbirka broji preko 3000 predmeta, zastupljena

Continue reading